DBS Maaitechniek

Zoek een product

Vul in onderstaand veld het aantal vierkante meters in en bekijk de resultatenfoto van Horger SKU 1200 kunstgrasveld reiniger

Prijs op aanvraag

Horger SKU 1200 kunstgrasveld reiniger

SKU 1200 voor het reinigen van kunstgrasvelden

 

Gevulde kunstgrasoppervlakken worden vanaf de 1e dag aan omgevingsinvloeden blootgesteld. 
Stof, pollen, plantenresten en slijtmateriaal worden door het regenwater in de kleine holle ruimtes 
tussen het vulmateriaal gespoeld. Het resultaat is een volledig verhard oppervlak, vanwege het niet 
doorlaten van water.
 

De met humusdeeltjes doorspekte laag vormt een ideale voedingsbodem voor algen en mos. 
Een kunstgrasmat met algen en mos is niet meer geschikt voor gebruik; er bestaat een groot
 gevaar van uitglijden en daardoor een onberekenbaar ongevallenrisico. Alleen als continu
 verzorging en onderhoud wordt gepleegd, kan een gevuld kunstgrasveld op de lange duur zijn 
eigenschappen behouden en jarenlang worden gebruikt.

 
Doelmatig onderhoud vereist, dat regelmatig het vulmateriaal uit de grasmat wordt opgenomen, 
door middel van zeven, van grove verontreinigingen wordt ontdaan en vervolgens het fijnstof wordt
 uitgefilterd. Verder moeten de geknikte kunstgrasvezels weer rechtop worden gezet en moet het
 vulmateriaal voor de stabilisatie in de kunstgrasmat worden teruggebracht. Bovendien moet de 
grasmat na dit onderhoud visueel een regelmatig uiterlijk vertonen.
 

Om deze werkzaamheden op betrouwbare wijze en met zo laag mogelijke kosten uit te 
kunnen voeren, is de 
SKU 1200 als aanbouwwerktuig voor kleine compacttrekkers ontwikkeld.
 
Werkingsprincipe van de SKU
 
Het reinigingsaggregaat vormt een compacte eenheid. Alle bouwdelen bevinden zich in 
een aan-bouwwerktuig dat in enkele seconden in de hefinrichting voor- of achter
aan een 
gangbare com-pacttrekker wordt aangebouwd. De aandrijving vindt plaats via de voor- of achteraftakas.
 
 
 
 

 
Werkrichting
 
 1. Het vervuilde vulmateriaal - zand, rubbergranulaat of een granulaat/zandmengsel - wordt door een roterende borstel uit de grasmat opgenomen.
 2. Het vervuilde vulmateriaal wordt naar het reinigingsdeel gevoerd, waarbij stof van het vul-materiaal wordt gescheiden. Door de cycloonwerking wordt voorkomen dat het vulmateriaal overloopt naar het filterdeel.
 3. Het vulmateriaal wordt over een verwisselbare zeef geleid, waar grofvuil zoals kroonkurken, ijsstokjes, steentjes, sigarettenpeuken, loof enz. worden uitgezeefd. Het vulmateriaal valt  vervolgens terug op de kunstgrasmat. Er zijn zeven met verschillende gatdiameters verkrijgbaar.
 4. De geknikte kunstgrasvezels worden door een rijsnelheidafhankelijke borstelwals opgericht en het vulmateriaal wordt ter ondersteuning van het kunstgras weer ingewerkt.
 5. De steunrol dient tegelijkertijd voor aandrijving van de rijsnelheidafhankelijke borstelwals.
 6. De instelbare veegbalk sluit het oppervlak optisch met een gelijkmatige bezemstreek af.
 7. De fijn- en stofdeeltjes worden door de cycloonwerking van het vulmateriaal gescheiden en naar het afzuigkanaal gevoerd.
 8. De filters bestaan uit twee eenvoudig uitneembare filterzakken van speciaal vliesmateriaal, met een berekend actief oppervllak tot ca. 10 m2. De filterzakken zijn wat betreft poriegrootte in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar.
 9. De bodem van de filterruimte kan eenvoudig worden geopend. Daardoor kan de filterruimte heel gemakkelijk en grondig worden gereinigd en indien nodig worden uitgespoeld.
 10. De zuigrotor zorgt voor het benodigde vacuüm om de stofhoudende lucht af te zuigen en het vuil naar de filterzakken te voeren.
 11. In de grofvuilkast worden uitgezeefde vreemde voorwerpen zoals kroonkurken, ijsstokjes, steentjes, sigarettenpeuken, loof enz. verzameld, die vervolgens eenvoudig kunnen worden,weggeworpen.

 

Kunstgrasreiniger SKU voor zandgevulde resp. granulaatgevulde kunstgrasmatten.

 
Met de machine kunnen vanwege de grote borsteldiameter van 500 mm drie
verschillende reinigings-behandelingen worden uitgevoerd.

1. Onderhoudsreiniging:
Afhankelijk van de weersgesteldheid tweewekelijks of maandelijks; grofvuil en stofaf-
zettingen, alsmede slijtmateriaal worden verwijderd.
 
2. Intensieve reiniging met losmaken:
Circa elke 3 maanden;
Grofvuil wordt verwijderd, fijne deeltjes bestaande uit stof, plantenresten en slijtmateriaal
worden uitgefilterd, het vulmateriaal wordt losgemaakt, de elasticiteit en drainagewerking
worden hersteld.
 
3. Reactivering van een gedurende meerdere jaren onbehandeld oppervlak;
De verhardingen worden opgebroken, het vulmateriaal wordt grotendeels opgenomen, losge-
maakt, terug in de grasmat gebracht en grondig ingewerkt. Grofvuil wordt verwijderd, fijne
deeltjes die voor de verharding verantwoordelijk zijn worden uitgefilterd. In het verharde vul-
materiaal komt weer beweging, de gevulde kunstgrasmat wordt weer los en elastisch, het
risico van ongevallen vermindert en de drainage wordt hersteld.
 
Hörger SKU 1200 werkbreedte 1,20 m, aftakas aandrijving 540

De Hörger kan perfect achter een Iseki TXG 23 F. Deze is standaard uitgevoerd met brede
gazonbanden en een aftakas voor de aandrijving van de Hörger. Tevens biedt de Iseki TXG
de mogelijkheid een borstel, schuif, cabine of een bladblazer te monteren. De hydrosta-
tische rijaandrijving zorgt dat de trekker zich eenvoudig laat bedienen.
 Prijs op aanvraag