DBS Maaitechniek

Zoek een product

Vul in onderstaand veld het aantal vierkante meters in en bekijk de resultatenfoto van Horger SKU 1500 kunstgrasveld reiniger

Prijs op aanvraag

Horger SKU 1500 kunstgrasveld reiniger

Sku voor droogreinigen van Kunstgrasvelden 

Gevulde kunstgrasoppervlakken worden vanaf dag 1 aan omgevingsinvloeden blootgesteld.
 Stof, pollen, plantenresten en slijtmateriaal worden door het regenwater in de kleine holle ruimtes
 tussen het vulmateriaal gespoeld. Het resultaat is een volledig verhard oppervlak,  vanwege het niet 
doorlaten van water.

 

De met humusdeeltjes doorspekte laag vormt een ideale voedingsbodem voor algen en mos. 
Een kunstgrasmat met algen en mos is niet meer geschikt voor gebruik; er bestaat een groot
 gevaar van uitglijden en daardoor een onberekenbaar ongevallenrisico. Alleen als continu
 verzorging en onderhoud wordt gepleegd, kan een gevuld kunstgrasveld op de lange duur zijn 
eigenschappen behouden en jarenlang worden gebruikt.

 

Doelmatig onderhoud vereist dat regelmatig het vulmateriaal uit de grasmat wordt opgenomen,
 door middel van zeven, van grove verontreinigingen wordt ontdaan en vervolgens het fijnstof 
wordt uitgefilterd. Verder moeten de geknikte kunstgrasvezels weer rechtop worden gezet en moet 
het vulmateriaal voor de stabilisatie in de kunstgrasmat worden teruggebracht. Bovendien moet de 
grasmat na dit onderhoud visueel een regelmatig uiterlijk vertonen.

 

Om deze werkzaamheden op betrouwbare wijze en met zo laag mogelijke kosten uit te kunnen
 voeren, is de SKU als aanbouwwerktuig voor compacttrekkers ontwikkeld.

 

Werkingsprincipe van de SKU

 

Het reinigingsaggregaat vormt een compacte eenheid. Alle bouwdelen bevinden zich
 in een aanbouwwerktuig dat in

enkele seconden in de hefinrichting voor- of achter-

aan een gangbare compacttrekker wordt aangebouwd.

De aandrijving vindt plaats via de voor- of achteraftakas.

   

 

 Werkrichting

1.  Het vervuilde vulmateriaal - zand, rubbergranulaat of een granulaat/zandmengsel -
 wordt door een roterende borstel 

     uit de grasmat opgenomen.
2.  Het vervuilde vulmateriaal wordt naar het reinigingsdeel gevoerd, waarbij 
     stof van het vulmateriaal wordt ge-

     scheiden. Door de cycloonwerking wordt voorkomen dat het vulmateriaal overloopt naar het filterdeel.
3.  Het vulmateriaal wordt over een verwisselbare zeef geleid, waar grofvuil zoals kroonkurken, ijsstokjes, steentjes,

     sigarettenpeuken, loof enz. worden uitgezeefd. Het vulmateriaal valt vervolgens terug op de kunstgrasmat. Er zijn

     zeven met verschillende gatdiameters verkrijgbaar.
4.  De geknikte kunstgrasvezels worden door een rijsnelheidafhankelijke borstelwals opgericht en het vulmateriaal 

     wordt  ter ondersteuning van het kunstgras weer ingewerkt.
5.  De steunrol dient tegelijkertijd voor aandrijving van de rijsnelheidafhankelijke borstelwals.
6.  De instelbare veegbalk sluit het oppervlak optisch met een gelijkmatige bezemstreek af.
7.  De fijn- en stofdeeltjes worden door de cycloonwerking van het vulmateriaal gescheiden en naar het afzuigkanaal

     gevoerd.
8.  De filters bestaan uit twee eenvoudig uitneembare filterzakken 

     van speciaal vliesmateriaal, met een berekend actief opper-

     vlak tot ca. 10 m2. De filterzakken zijn wat betreft poriegrootte

     in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar.
9.  De bodem van de filterruimte kan eenvoudig worden geopend.

     Daardoor kan de filterruimte heel gemakkelijk en grondig

     worden gereinigd en indien nodig worden uitgespoeld.

10.De zuigrotor zorgt voor het benodigde vacuüm om de stof-

     houdende lucht af te zuigen en het vuil naar de filterzakken

     te voeren.
11.In de grofvuilkast worden uitgezeefde vreemde voorwerpen

     zoals kroonkurken, ijsstokjes, steentjes, sigarettenpeuken,

     loof enz. verzameld, die vervolgens eenvoudig kunnen worden

     weggeworpen.

 

Kunstgrasreiniger SKU voor zandgevulde resp. granulaatgevulde kunstgrasmatten.

 

Met de machine kunnen vanwege de grote borsteldiameter van 500 mm drie 
verschillende reinigings-behandelingen worden uitgevoerd.

1. Onderhoudsreiniging:
Afhankelijk van de weersgesteldheid tweewekelijks of maandelijks; grofvuil en stofafzettingen, 
alsmede slijtmateriaal worden verwijderd.

 

2. Intensieve reiniging met losmaken:
Circa elke 3 maanden;
Grofvuil wordt verwijderd, fijne deeltjes bestaande uit stof, plantenresten en slijtmateriaal 
worden uitgefilterd, het vulmateriaal wordt losgemaakt, de elasticiteit en drainagewerking worden hersteld.

 

3. Reactivering van een gedurende meerdere jaren onbehandeld oppervlak:
De verhardingen worden opgebroken, het vulmateriaal wordt grotendeels opgenomen, losgemaakt,
 terug in de grasmat gebracht en grondig ingewerkt. Grofvuil wordt verwijderd, fijne deeltjes die voor 
de verharding verantwoordelijk zijn worden uitgefilterd.
In het verharde vulmateriaal komt weer beweging, de gevulde kunstgrasmat wordt weer los 
en elastisch, het risico van ongevallen vermindert en de drainage wordt hersteld.

 

Werkbreedte 1,50 m, frontaftakas aandrijving 540, 1000 of 2000 omw/min
Trekkervermogen vanaf 11 kW / 15 pk, benodigde hefcapaciteit ca. 400 kg

 


Prijs op aanvraag