DBS Maaitechniek

Zoek een product

Vul in onderstaand veld het aantal vierkante meters in en bekijk de resultaten

Machine veiligheids keuring

U bent vanuit de arbo wet verplicht uw machines jaarlijks op veiligheid te laten keuren .

Wij zijn een erkend MVK keurbedrijf. Wij mogen uw machine op veiligheid keuren.

Het is een soort APK keuring voor tractoren, machines, werktuigen en alle andere arbeidsmiddelen in de agrarische- en groenvoorzieningsector.

Inleiding

Met het MVK  keurmerk is er voor werktuigen en machines een APK keuring.
DBS Maaitechniek vertelt over het nut van de keuring en het keurmerk. “Machines en werktuigen houden het langer vol als ze goed zijn gekeurd en de keuring zorgt er voor dat je er veilig mee kunt werken.”

Verplichting tot keuren bestaat al sinds 1998.
Machines periodiek laten keuren door een deskundige is verplicht
volgens de Arbo-wet uit 1998. 

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dit letterlijk (artikel 74.a lid 3 en 4). Om er voor te zorgen dat alle werkgevers (aannemers, hoveniers, loonwerkers én boeren) aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen, heeft men een keurmerk in het leven geroepen:MVK keur: dit is de APK van landbouw- en tuin- en parkmachines en overige arbeidsmiddelen  
.
(MVK = Machine Veiligheids Keuring )

Alle werkgevers moeten aan hun arboverplichtingen voldoen.

Daarom zijn wij begonnen om een keuringssysteem te maken voor machines als werktuigen die door mechanisatiebedrijven worden geleverd. Overigens is het niet alleen de wet die eist dat de werkgevers in de agrarische en groenvoorzieningsector veilig werken. Opdrachtgevers vragen steeds vaker expliciet om alles op het gebied van veiligheid en milieu voor elkaar te hebben. Met een keuring van het MVK - keur kan worden aangetoond dat de machines en werktuigen goed zijn gekeurd en het met de veiligheid dus goed zit.”


Bel ons vrijblijvend om advies zodat wij u op een goede manier op weg kunnen helpen om het keursyteem op te zetten, zodat ook bij u alle machines veilig zijn !