DBS Maaitechniek

Zoek een product

Vul in onderstaand veld het aantal vierkante meters in en bekijk de resultaten

Ts Versnipperaar

Bandeau puma 1635
WAAROM SNIPPEREN OF HAKSELEN ?
De versnipperaar – De hakselaar –Machines die uitstekende toegevoegde waarde bieden.

VOORDELEN VOOR DE LANDSCHAPSARCHITECT

• Reductie van de onkosten
• 6-voudige reductie van het afvalvolume
• Minder transportkosten
• Minder afvalstoffenheffing
• Verduidelijking van uw deskundigheid
VOORDELEN VOOR STADS- EN GEMEENTEBESTUREN :

• De machines voldoen aan de eisen van de actuele veiligheidsnormen
• Machines met geluidsisolatie voor het werken binnen de bebouwde kom
• Oplossingen die het milieu niet belasten

VOORDELEN VOOR BOOMVERZORGERS :

• Een grote keuze aan uitvoeringen en aanbiedingen, exact afgestemd op uw behoeften
• Alle machines voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden
• De beste kwaliteit hakselspaanders
VOORDELEN VOOR PLANTSOENVERZORGERS EN HUISMEESTERS :

• Schone groenvoorzieningen
• Kostenverlaging bij het verwijderen van groenafval
• Zelfstandigheid in het groenafvalbeheer

GESNOEID HOUT EN HEGGENKNIPSEL IS NIET LANGER AFVAL


Oplossingen voor volume reductie en waarde vermeerdering van groen afval