DBS Maaitechniek

Zoek een product

Vul in onderstaand veld het aantal vierkante meters in en bekijk de resultaten

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Websites van Dbsmaaitechniek bv

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van Dbsmaaitechniek bv websites. Hieronder vallen alle websites en winkels van dbsmaaitechniek BV Waaronder: detuinmachine.nl, desneeuwmachine.nl, tuinmachineoutlet.nl, gebruiktegolfkarren.nl, tweedehandstuinmachine.nl.

Intellectuele Eigendom
Al onze teksten, afbeeldingen en vormgeving (hierna: dbsmaaitechniek: data) worden beschermd door de Auteurswet 1912, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen dbsmaaitechnieks data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.